Om oss

Alustar Aluminium Systemstillas

På begynnelsen av 90-tallet vokste det fram et behov for et alternativ til de tunge stålstillasene. Alustar er et stillaskonsept i aluminium som ble utviklet av erfarne stillasbyggere med assistanse fra Hydro Aluminium Profiler AS. Og resultatet ble unikt.

Systemet fikk sin typegodkjenning i 1995. Alustarstillasene har forbedret produktiviteten, halvert vekten og økt styrken. Dette har redusert totalkostnaden for kunden i forhold til konvensjonelle stålstillaser. Montering- og demonteringstid er redusert med ca. 40%.

En annen meget viktig faktor for å velge aluminium stillas er HMS faktoren, hvor helsen vil bli bedre på grunn av mindre belastning på montørene. Miljøet blir spart fordi stillasets levetid er lang og i tillegg er produktet resirkulerbart. Alustar sin lave vekt gir også økt sikkerhet, det er lett å håndtere, montere og demontere. Alustar stillassystem er utformet for en optimal kombinasjon av styrke, letthet og fleksibilitet

Vi er stolte av å kunne tilby et så fleksibelt konsept som representerer en ny stillasgenerasjon.

ALUSTAR AS

Om Alustar

Visjon:

Alustar skal utvikles til å bli en ledende produsent og leverandør av systemstillas i aluminium, med salg både til det norske og det internasjonale marked.

Forretningsside:

Selskapets tilbyr systemstillas i aluminium basert på de fremste krav for HMS, kjennetegnet ved brukerorienterte og avanserte løsninger.

HMS policy:

Helse miljø og sikkerhet i fokus. HMS- arbeidet er et lederansvar som skal drives i samsvar med Alustar visjon og forretningsetikk. HMS- arbeidet skal skape sikre og sunne arbeidsplasser, verne om ytre miljø og beskytte eiendom. Vi skal ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet i alt arbeid. HMS er et lederansvar som skal bidra til at alle jobber i henhold til Alustar visjon og forretningsetikk. Vi skal bruke ”Rapport Uønskede Hendelser”( RUH) som et verktøy for å sikre både personell, verdier og eiendom. HMS - kravene er beskrevet i vårt kvalitetssystem. Alustar har klare mål om ulykker og sykefravær og vi skal alltid fokusere på minimal forurensing av miljøet. Som ansatt i Alustar har vi alle et ansvar for å realisere vår HMS – policy. Sammen skaper vi en sikker og trygg arbeidsplass.

Organisasjonskart

Medarbeidere

Kart

Veikart