Stavanger domkirke og Bispekapellet skal i regi av Stavanger kirkelige Fellesråd gjennomgå en grundig restaurering frem mot kirkens og byens 900-års jubileum i 2025. Alustar leverer stillas og tak over tak løsninger til prosjektet Domkirken 2025. Denne siden vil holde deg oppdatert om små og store hendelser etter hvert som arbeidet skrider frem: http://www.domkirken2025.no/forside/