Nyheter

 1. Ivar Langevatn Vannbehandlingsanlegg bygges ut med Alustar

  IVAR Langevatn vannbehandlingsanlegg bygges ut med Alustar stillas- og understøttelsesløsninger.
  Read more »
 2. Kværner i Verdal har valgt Alustar Systemstillas til Johan Sverdrup

  Kværner i Verdal har valgt Alustar systemstillas til adkomst, understøttelse og rigging i all sin produksjon. Dette gjelder blant annet leveranser til Johan Sverdrup.
  Read more »
 3. Stavanger Domkirke restaureres med Alustar Stillas

  Stavanger domkirke og Bispekapellet skal i regi av Stavanger kirkelige Fellesråd gjennomgå en grundig restaurering frem mot kirkens og byens 900-års jubileum i 2025.
  Read more »